Cancellation form from Czech Hopae Association

FMA - Filipínská bojová umění FMA - Philippine Martial Arts

Home page > Cancellation form

Cancellation form

Vyplněním této odhlášky dobrovolně přestáváte být studentem FMA a odstupujete od všech výhod a povinností, které studium nabízí.

Odhlášení nabývá platnosti dnem odeslání formuláře níže. Odhlašující se osoba je povinna uhradit školné za každý započatý měsíc až do tohoto dne.

Jméno pište i s diakritikou, např. Kateřina, Čeněk, ...
Příjmení pište i s diakritikou, např. Čížek, Nováková, ...

Contact data

Residence

(such as the reason for terminating the exercise, if you want to tell us)