Odhláška z Českého svazu Hopae

FMA - Filipínská bojová umění FMA - Philippine Martial Arts

Úvodní strana > Odhláška

Odhláška

Vyplněním této odhlášky dobrovolně přestáváte být studentem FMA a odstupujete od všech výhod a povinností, které studium nabízí.

Odhlášení nabývá platnosti dnem odeslání formuláře níže. Odhlašující se osoba je povinna uhradit školné za každý započatý měsíc až do tohoto dne.

Jméno pište i s diakritikou, např. Kateřina, Čeněk, ...
Příjmení pište i s diakritikou, např. Čížek, Nováková, ...

Kontaktní údaje

Bydliště

(např. důvod ukončení cvičení, pokud nám jej chcete sdělit)